fb

bissoft icon

Пропонуємо Вам запровадити сучасну модель управління на засадах передових знань та досягнень у інформаційно-комунікаційних технологіях, зайняти лідируючі позиції у рейтингах Transparency International Україна рейтинг прозорості 100 міст України, прозорості інвестиційного сектору, виконати вимоги діючого законодавства, впровадивши взаємоінтегровані веб-сервіси, які входять до проекту
До запропонованого комплексного проєкту SMART РЕГІОН/CITY/ГРОМАДА увійде 36 вебсервісів, мета яких — створення сучасної моделі управління шляхом впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності, якості надання послуг, прозорості та відкритості влади, створення нових каналів комунікації з бізнесом та громадянами.

Крім запропонованого комплексу рішень, проєкт може розширюватися на необмежену кількість вебсервісів та систем, базовий функціонал вебсервісів можливо розширювати та доповнювати відповідно до Ваших вимог, забезпечити інтеграцію вже існуючих у Вас IT-проєктів, або тих, які Ви плануєте впровадити.

Реєстрація користувачів вебсервісів можлива різним ступенем верифікації відповідно до Ваших вимог:
 • без реєстрації
 • реєстрація через електронну адресу або мобільний телефон
 • BANK ID, ЕЦП, MOBILE ID та GOV ID
Веб-сервіси проєкту «SMART РЕГІОН/CITY/ГРОМАДА» розроблені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" та діючого законодавства України

За допомогою інтелектуальної системи «SMART  CITY, SMART ГРОМАДА, SMART РЕГІОН» Ви зможете:

 • підвищити власну ефективність та ефективність своїх підлеглих;
 • створити нові ефективні канали комунікації з мешканцями, з бізнесом;
 • автоматизувати процеси, які раніше виконувались вручну та займали багато часу;
 • отримати значний економічний ефект за рахунок оптимізації процесів, їх автоматизації та використання аналітичних даних з використанням системи повідомлень;
 • скоротити споживання енергоресурсів не менш ніж на 15%, а також скоротити викиди CO₂;
 • підвищити в рази ефективність праці, значно зекономити бюджетні кошти, створити можливість та інфраструктуру для нових робочих місць;
 • створити умови для залучення інвестицій як МФО, так і інших інвесторів;
 • надати інструменти ефективного використання всіх ресурсів та бачення системного, покрокового вдосконалення всіх процесів життєдіяльності територіальної громади;
 • створити комфортні умови для мешканців у сферах отримання послуг, комунікації з владою тощо;
 • створити прозорість громади та стандартизацію, автоматизацію та діджиталізацію процесів, що дозволить як підвищити якість життя мешканців територіальної громади, так і створити нові можливості щодо створення нових робочих місць, залучення інвестицій (в тому числі – міжнародних) за рахунок прозорості;
 • стати лідером та прикладом, завдати стимул, темп розвитку для інформатизації громад всієї України.

Ми підготували пропозицію, яка не має аналогів за комплексністю, вартістю, функціональністю, строком налаштування, та пропонуємо створити та впровадити у Вашій громаді окремі вебсервіси е-врядування або комплексне рішення «SMART CITY / SMART ГРОМАДА / SMART РЕГІОН»

1. СИСТЕМА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ"

— реалізація ряду заходів дозволить Вам отримати економію ресурсів, що споживаються, не менш ніж на 15%, залучити ЕСКО-інвестиції та виконати вимоги законодавства.

Наші фахівці виконають впродження під ключ наступних кроків:

1 крок: впровадження системи енергоменеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 50001:2018;

2 крок: впровадження інтелектуальної автоматизованої системи енергомоніторингу;

3 крок: виконання енерго-сертифікату будівлі та при необхідності енергетичного аудиту;

4 крок: впровадження комплексних систем управління ресурсами (котельня-споживач, водопостачальна станція-споживач, вуличне освітлення);

5 крок: автоматизація та дистанційний енергомоніторинг без заміни приладів обліку;

6 крок: ЕСКО-звітність для залучення інвестицій, реалізація енергозберігаючих заходів.

Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
1 пакет - базовий - від 25 грн за 1 об'єкт за місяць
2 пакет - розширений - від 50 грн до 100 грн за 1 об'єкт за місяць
3 пакет - індивідуальний - згідно Ваших вимог
Апаратна частина для дистанційного зняття/передачі даних від 2487 грн в залежності від наявних приладів обліку та інших параметрів
Замовити

2. ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

— це комплексна система управління зверненнями громадян, яка надає можливість максимально ефективно обробляти та контролювати виконання звернень громадян, а мешканцям — робити звернення та контролювати його виконання, отримувати будь-яку аналітичну інформацію, формувати звіти миттєво в режимі реального часу та отримувати рейтингування виконавців за будь-якими критеріями (ефективність, кількість та інше).
Система забезпечує:
 • автоматичне визначення виконавця;
 • автоматичне визначення регламенту згідно із затвердженим класифікатором;
 • електронну маршрутизацію звернення до виконавця;
 • контроль за регламентом та фактичним виконанням звернення;
 • можливість формування будь-якого звіту та графіку щодо виконання звернень;
 • електронну маршрутизацію звернення до виконавця;
 • контроль за регламентом та фактичним виконанням звернення;
 • класифікатор та картка звернення відповідно до постанови кабінету міністрів України;
 • службовий кабінет керівника зі звітністю у вигляді інфографіки.
2.1 Мобільні додатки електронного контактного центру iOS та Android
2.2 Чат-бот-оператор обробки звернень
Назва вебсервісу до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців понад 300 000 мешканців
Контакт-центр від 20 528 від 41 056 від 61 585 від 82 113 від 404 352 від 606 528 від 970 444
Мобільні додатки до контакт-центру від 20 528 від 41 056 від 61 585 від 82 113 від 404 352 від 606 528 від 970 444
Чатбот до контакт-центру від 10 263 від 20 528 від 25 660 від 41 056 від 202 176 від 303 264 від 485 222
Назва вебсервісу до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців понад 300 000 мешканців
Контакт-центр
до 10 000 мешканціввід 20 528
до 20 000 мешканціввід 41 056
до 30 000 мешканціввід 61 585
до 50 000 мешканціввід 82 113
від 50 000 мешканціввід 404 352
понад 100 000 мешканціввід 606 528
понад 300 000 мешканціввід 970 444
Мобільні додатки до контакт-центру
до 10 000 мешканціввід 20 528
до 20 000 мешканціввід 41 056
до 30 000 мешканціввід 61 585
до 50 000 мешканціввід 82 113
від 50 000 мешканціввід 404 352
понад 100 000 мешканціввід 606 528
понад 300 000 мешканціввід 970 444
Чатбот до контакт-центру
до 10 000 мешканціввід 10 263
до 20 000 мешканціввід 20 528
до 30 000 мешканціввід 25 660
до 50 000 мешканціввід 41 056
від 50 000 мешканціввід 202 176
понад 100 000 мешканціввід 303 264
понад 300 000 мешканціввід 485 222
Замовити

3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

— це дієвий інструмент для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, поширення інформації про інвестиційний та економічний потенціал, отримання можливості, використовуючи ГІС-карту, знайти інвестиційний проєкт, земельну ділянку, приміщення або здійснити пошук іншої корисної інформації більш ніж на 20 шарах, розмістити свій проєкт для пошуку інвестора, надати пропозиції щодо покращення бізнес-інфраструктури. Також можливо:
 • знайти інвестиційний проєкт, який цікавить за територіальним розміщенням, галуззю, вартістю, площею, цільовим призначенням та іншими критеріями;
 • скористатися можливістю прямої комунікації, надання запиту відповідальному фахівцю або безпосередньо ініціатору проєкту;
 • використовувати покроковий путівник інвестора;
 • робити запит на додатковий відбір та пошук інвестиційного проєкту, який зацікавив, якщо такий не був знайдений.
Ваші можливості:
 • створити дієвий інструмент інфраструктури розвитку бізнесу АІС «Інвестиційний портал»;
 • організувати просування Вашої громади, її інвесторів та інвестиційного потенціалу;
 • інформувати потенційних партнерів про перспективні інвестиційні можливості, проєкти та пропозиції, що пропонуються для реалізаціїї;
 • розмістити перелік незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок, іншого комунального майна для реалізації інвестиційних проєктів;
 • отримувати зворотній зв'язок як від інвесторів, так і від ініціаторів проєктів;
 • долучити до розвитку бізнес-інфраструктури місцевий малий та середній бізнес, створити канал для діалогу та отримувати пропозиції щодо створення умов для його подальшого розвитку;
 • розмістити інформацію про інвестиційний потенціал вашої громади;
 • забезпечувати зворотній зв’язок з міжнародними та вітчизняними банківськими та бізнес-структурами.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

4. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗВІТІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА»

надасть можливість ознайомитись з інформацією щодо депутатського складу, проєктів рішень та матеріалів до них, результатів поіменного голосування; побачити, як голосував кожен депутат за всю каденцію, як голосувала фракція; побачити рейтинг депутатів за активністю, а також тих, хто не відвідував засідання.
Перша в Україні інформаційна система звітності щодо виконання передвиборчих програм онлайн з розміщенням на ГІС-карті інформації про діяльність керівництва ради та депутатів з персональними сторінками кожного та можливістю поширення інформації.

За допомогою вебсервісу можливо:
 • оприлюднювати проєкти та прийняті рішення, а також всі додатки до них;
 • розміщувати підсумки поіменного голосування зі статистикою відвідування та голосування керівництва облдержадміністрації;
 • розміщувати на сторінках керівництва звіти про діяльність з відображенням на ГІС-карті;
 • розміщувати округи на ГІС-карті;
 • робити звернення громадянам до облдержадміністрації;
 • розміщувати інформацію щодо депутатських фракцій та груп;
 • оприлюднювати нормативну документацію;
 • розміщувати інформацію щодо роботи облдержадміністрації;
 • виконувати онлайн-трансляцію засідань ради;
 • багато інших функцій.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 872 від 321 408 від 482 112
Замовити

5. СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

— вебсервіс, який надасть Вам можливість відслідковувати якість надання послуг шляхом оцінювання їх отримання громадянами у будь-якому місці зіткнення (ЦНАП, УСЗН, лікарня, комунальні установи та будь-які інші), а також з'ясовувати причину невдоволення для покращення якості надання послуг.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • провести перевірку ефективності роботи співробітника/підрозділу;
 • провести детальний аналіз ефективності роботи.
Можливі декілька варіантів отримання оцінки якості:
 • використовуючи онлайн-опитування на будь-якому веб-сайті;
 • за допомогою мобільних пристроїв (планшетів);
 • використовуючи оголошення з QR-кодом або бейджі.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 17 107 від 34 214 від 51 321 від 68 428 від 304 128 від 456 240
Замовити

6. Веб-платформа «ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

— це створення единого майданчику з необхідною інформацією щодо питань енергозбереження.
Завдяки веб-платформі користувач має можливість отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу, ознайомитись з кращими практиками, нормативно-правовою базою, думками експертів, обрати матеріали та послуги, які мають позитивні відгуки.

За допомогою вебсервісу можливо:
 • надавати кваліфіковану консультативну допомогу зацікавленим особам з питань ЕСКО, «теплих» кредитів, впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторинг;
 • проконсультувати з інших питань в сфері енергозбереження та енергоефективності, спрямованих на підвищення енергоефективності інфраструктури державної, комунальної та приватної форм власності.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 331 776 від 497 664
Замовити

7. ЄДИНИЙ КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ

— це єдине інформаційне середовище, що дозволить громадянам, відповідальним особам та організаціям, що співпрацюють, користуватися даними та інформацією, створити майданчик для комунікації та використовувати всі інші IT- інструменти, метою якою є підвищення ефективності надання державних та місцевих послуг, надання та отримання інформації, використання взаємоінтигрованих систем, вебсервісів тощо.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • створити єдиний портал з доступом до електронних послуг різного типу (адміністративних, соціальних, комунальних, та ін.);
 • створити системи персональних онлайн-кабінетів отримувачів (мешканців територіальної громади) та надавачів послуг;
 • підключати до системи зовнішніх ресурсів надавачів послуг (сайти, портали, бази даних, електронні карти та ін.);
 • організовувати прямий, внутрішньосистемний інформаційний обмін між «кабінетами» отримувача послуги та її надавача;
 • розміщувати список, шаблони та зразки документів, необхідних для отримання послуги;
 • розміщувати контактну інформацію.
Надання послуг в електронному вигляді:
 • послідовне впровадження послуги в електронному вигляді (за мірою готовності суб’єктів надання);
 • формування статистичних та аналітичних звітів.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 17 107 від 34 214 від 51 321 від 68 400 від 336 960 від 505 440
Замовити

8. БЮДЖЕТ УЧАСТІ

— вебсервіс для підвищення громадської активності і встановлення ефективного партнерства громадян з місцевими органами влади, реалізації кращих громадських проєктів та ініціатив за рахунок коштів місцевого бюджету, обсяг якого визначається місцевою владою та спрямовуються на реалізацію кращих проєктів розвитку громади, які надходять від ініціативних груп мешканців.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • встановити партнерські відносини між владою та громадою;
 • задовольнити в більш повному об’ємі потреби мешканців; посилити демократичні процеси;
 • реалізовувати ідеї зі стратегії розвитку;
 • підвищувати довіру до влади;
 • активізувати залученість громадян.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 16 656 від 16 800 від 16 800 від 44 064 від 77 760 від 116 640
Замовити

9. АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА»

— єдина цифрова платформа, яка створює можливість об'єднання всіх джерел і каналів, зацікавлених осіб, служб та організацій для створення умов попередження, виявлення і припинення порушень правил та норм діючого законодавства.

За допомогою вебсервісу можливо:
 • робити трансляції з порталу відеоспостереження області;
 • розміщення фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху;
 • приєднання до системи будь-яких камер, відеореєстраторів, домофонів та ін.;
 • звернення — виклику 102;
 • розміщення користувачами питань щодо реагування правоохоронних органів;
 • робити звітність правоохоронним органам та надання оцінки мешканцями;
 • внесення питань для формування громадської думки та прийняття відповідних рішень шляхом голосування;
 • створити алгоритм інформування керівників служб, відділів, департаментів обласної Державної адміністрації та служб, відділів, департаментів МНС, МВС та ін.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

10. ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА В ДИТЯЧИЙ САДОК

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій ми пропонуємо Вам реалізувати можливість дистанційної подачі документів та постановки в прозору чергу та управління нею,і відстеження формування та просування черги.

Веб-сервіс надає можливість:
 • обрати дитячий садок із списку; створювати особистий кабінет та проходити реєстрацію;
 • створювати заявки на постановку до черги;
 • моніторити місця заявки у черзі;
 • отримувати повідомлення про зарахування до садочка;
 • планувати виконання робіт або перерозподіл бюджетних коштів відповідно до пріоритетності створення нових місць.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

11. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА ДО ШКОЛИ"

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій ми пропонуємо Вам реалізувати можливість дистанційної подачі документів та постановки в прозору чергу та управління нею, створення можливості відстеження просування черги та її формування.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • переглянути мережу шкільних закладів територіальної громади;
 • записатися в чергу онлайн;
 • стежити за просуванням черги;
 • написати відгук про заклад.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

12. ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА НА РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій пропонуємо Вам скористатися дистанційним поданням документів та заявок на обстеження покрівель житлового фонду комунальної власності.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • подати заявку на ремонт даху;
 • переглядати чергу заявок на ремонт даху онлайн;
 • спланувати виконання робіт або перерозподіл бюджетних коштів відповідно до пріоритетності.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

13. ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА НА РЕМОНТ ДОРІГ

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій пропонуємо Вам можливість дистанційного подання громадянами своїх пропозицій щодо ремонту відрізків доріг, тротуарів, прибудинкової території, постановки до прозорої черги на здійснення ремонту, створення можливості відстеження та контролю просування черги та її формування.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • подати заявку на ремонт дороги;
 • переглядати чергу заявок на ремонт дороги онлайн;
 • стежити за станом черги;
 • спланувати виконання робіт або перерозподіл бюджетних коштів відповідно до пріоритетності.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

14. ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА НА КВАРТИРУ

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій пропонуємо Вам можливість дистанційного подання документів та постановки до прозорої черги на отримання житла, відстежування та контролю формування та просування черги.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • подати заявку на отримання квартири від держави;
 • відстежувати чергу на отримання квартири;
 • спланувати виконання робіт або перерозподіл бюджетних коштів відповідно до пріоритетності.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

15. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ УЧАСНИКАМ ООС (АТО)»

— для створення умов прозорості, керованості та усунення спекуляцій пропонуємо Вам можливість дистанційного запису на надання земельних наділів у власність військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність України. Ми пропонуємо Вам можливість дистанційної подачі документів та постановки в прозору чергу та управління нею, відстеження її формування та просування.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • подати заявку на отримання землі від держави;
 • відстежувати чергу на отримання землі;
 • спланувати виконання робіт.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

16. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

— вебсервіс для обговорення, отримання зворотного зв’язку щодо будь-якої ініціативи проєкту рішень, залучення громадян та їх підтримки, для можливості формування та реалізації заходів, політики, виконання інших дій, спираючись на громадську думку шляхом обговорення ініціатив та отримання їх підтримки і популяризації за допомогою Інтернет-голосування та розповсюдження через вебсервіс "Консультації з громадськістю".

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • винести на обговорення проєкт-рішення або ідею до втілення для обговорення;
 • отримати зворотній зв’язок, здобути підтримки з боку громадськості у напрямку формування та реалізації заходів, політики;
 • виконувати інші дії в рамках повноважень, спираючись на громадську думку;
 • долучитись до створення інформаційно-комунікаційної платформи між владою та громадянами;
 • отримати підтримку з боку громадськості для можливості формування та реалізації заходів, політики, виконання інших дій, спираючись на громадську думку;
 • проводити обговорення ініціатив, ініційованих владою, та отримувати їх підтримку та популяризацію серед громадян шляхом інтернет-голосування та розповсюдження через відповідний вебсервіс.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

17. ВЕБ-СЕРВІС «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ ООС (АТО)».

Призначення веб-порталу — створення єдиного майданчику з необхідною інформацією щодо питань, з якими стикаються учасники, ветерани ООС(АТО) та їх сім'ї. Завдяки веб-порталу користувач має можливість отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу, а також правову та юридичну підтримку з питань захисту прав учасників ООС(АТО).

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • розміщувати новини та необхідну актуальну інформацію;
 • розміщувати документи нормативно-правової бази;
 • розміщувати інформацію щодо можливостей на території відповідної громади на використання своїх прав, налагодження та створення зв’язків між різними ініціативами та організаціями, органами влади, що надають підтримку учасникам ООС (АТО);
 • виконувати аналіз потреб, координувати дії органів влади, міжнародної технічної допомоги для вирішення найактуальніших питань;
 • надавати та розміщувати відповіді на поширені питання стосовно юридичної, правової допомоги;
 • розміщувати інформацію щодо працевлаштування, надання екстреної та кваліфікованої психологічної допомоги учасникам ООС(АТО), підтримки учасників ООС(АТО), які отримали психологічні травми в результаті військових дій;
 • консультувати в телефонному режимі, який забезпечує анонімність як абонента, так і консультанта;
 • робити звернення, запит, ознайомитись з останніми відновленими об’єктами, та об’єктами встанні відновлення.

Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 300 672 від 451 008
Замовити

18. ВЕБ-ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ДОПОМОГИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ».

Призначення веб-порталу — це створення єдиного майданчику з необхідною інформацією щодо питань, з якими стикаються переселенці. Завдяки веб-порталу користувач має можливість отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу, а також правову та юридичну підтримку з питань захисту прав ВПО. Мета проєкту — налагодити та покращити зв’язки між різними ініціативами, організаціями їх відповідальними особами, що надають підтримку вимушеним переселенцям.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • зробити звернення, запит, ознайомитись з останніми відновленими об’єктами та об’єктами в стані відновлення;
 • налагоджувати та покращувати зв’язки між різними ініціативами та організаціями, що надають підтримку вимушеним переселенцям — для кращої координації зусиль та досягнення більшого спільного ефекту;
 • збирати гуманітарну допомогу, аналізувати потреби, координувати надання допомоги (за наявності: предмети першої необхідності, одяг, продуктові набори, побутова хімія, ліки тощо);
 • надавати юридичні консультації та правову допомогу вимушеним переселенців;
 • надавати консультації з працевлаштування та тимчасового розселення.

Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

19. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ЗАХИСНІ СПОРУДИ»

— це веб-портал, за допомогою якого відбувається інформування населення про наявність захисних споруд, бомбосховищ, укриттів в регіоні, які необхідні в разі виникнення надзвичайної ситуації. Портал надає можливість організаціям та власникам фонду захисних споруд цивільного захисту зареєструвати та зазначити на гіс-мапі координати місцезнаходження споруди.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • створити інформаційний фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища цивільного захисту, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення;
 • ознайомити мешканців з інформацією про місцезнаходження укриття, яку організації та власники зазначених споруд матимуть можливість розмістити на порталі;
 • локально сповіщати зареєстрованих користувачів через СМС, E-mail, дзвінком чат-бота;
 • переглядати інтерактивну карту переміщень;
 • шукати споруди за районом;
 • шукати споруди за типом;
 • визначати власну геолокацію.

Акція! Знижка 70%!*
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 335 923 від 503 884
від 3 456 від 7 920 від 12 096 від 17 568 від 58 752 від 119 808

*акція діє до 1 лютого 2023 року

Замовити

20. ТУРИСТИЧНО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР.

— це система, яка надає можливість мешканцям регіону отримувати будь-яку інформацію, яка буде корисною та привабливою для туристів, дізнатись про основні туристичні об’єкти, природні, археологічні, історичні, культурні та духовні пам’ятки, культурні та культурно-розважальні заклади, готелі, санаторії, бази відпочинку, головні туристичні маршрути, обласні та районні свята і фестивалі, туристичні компанії і послуги, а також багато іншої інформації стосовно туризму і відпочинку в регіоні.

Веб-сервіс надає можливість:
 • користуватись інформаційним довідником сайту щодо транспорту та проживання;
 • знайомитись з актуальними новинами та подіями;
 • збирати актуальну на даний момент інформацію, тобто виконує функцію агрегатора;
 • знайти або запропонувати нове місце/атракцію чи актуальну новину.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 17 107 від 34 214 від 51 321 від 68 400 від 290 304 від 435 456
Замовити

21. «SMART-ПОРТАЛ»

Це офіційний портал міста/громади, який створюється для висвітлення діяльності органів влади, структурних підрозділів виконавчого комітету, інформаційної взаємодії з громадськістю шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються в місті, громаді чи регіоні.

Можлива розробка індивідуального дизайну та функціоналу за Вашими побажаннями. Архітектура проєкту дозволяє об’єднати різноманітні модулі та створити зручну і функціональну інформаційну систему.

Можливості системи:

 • можливість швидкого доступу до всіх електронних сервісів;
 • можливість завантаження розпорядчих документів;
 • забезпечення інформаційної взаємодії з іншими регіонами і територіальними громадами;
 • перегляд онлайн-трансляцій сесійних засідань та постійних комісій;
 • доступ до публічної інформації;
 • привабливий зовнішній вигляд порталу та високий рівень дизайну та оформлення;
 • гнучка платформа сайту, можливість подальшого розвитку (модульність);
 • зручна навігація, орієнтована як на професійний пошук інформації (журналісти, спеціалісти), так і на пересічного користувача (мешканці, туристи);
 • версія для людей з вадами зору;
 • мультимовність;
 • високий рівень захисту інформації;
 • реєстрація через BankID, ЕЦП, MobileID;
 • зручність у адмініструванні та наповненні порталу інформацією за допомогою інтуїтивно зрозумілої та простої системи управління;
 • відповідність сучасним технічним стандартам;
 • адаптивність сайту для всіх мобільних пристроїв;
 • взаємна інтеграція до вже створених інформаційних систем та подальшої інтеграції інформації з будь-яких автоматизованих інформаційних систем та соціальними мережами;
 • можливість самостійного створення сторінок сайту згідно з базовими шаблонними компонентами і подальшого їх наповнення за допомогою системи управління;
 • можливість розміщення відеоматеріалів для перегляду в мережі, а також можливість онлайн-трансляцій;
 • сукупність поєднаних інтерактивних веб-сервісів, які працюватимуть у рамках єдиного сайту;
 • можливість розсилки та підписки на новини;
 • функціонал системи постійно модернізується, розширюється та системно оновлюється з урахуванням усіх побажань замовника;
 • технічна підтримка та супровід.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 17 107 від 34 214 від 51 321 від 68 400 від 336 960 від 505 440
Замовити

22. ВЕБ-СЕРВІС “ОНЛАЙН ПРИЙМАЛЬНЯ".

Завдяки цій платформі більше не потрібно громадянам тривалий час очікувати в коридорах, а виконавчим органам витрачати 30% часу на особистий прийом громадян. Даний вебсервіс дозволяє надавати відповідь на будь-які питання, що цікавлять громадян, які входять до компетенції виконавчих органів влади, розподіляти чергу та час прийому.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • знизити кількість мешканців на особистому прийомі за рахунок надання інформації та роз’яснення при отриманні запису;
 • планувати особистий прийом, рахунок;
 • записувати на прийом до голови, заступників та інших посадових осіб.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

23. ВЕБ-СЕРВІС "ІНФОРМАЦІЙНА МАПА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ".

За допомогою даного сервісу можна дізнатися про всі поточні об'єкти різних категорій в територіальній громаді, їх форми власності та адреси. А також інформаційна карта дозволяє оперативно за допомогою каталогу групувати й знаходити об'єкти в категоріях.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • розмістити будь яку необхідну та корисну мешканцям територіальної громади інформацію відповідно шарів, які налаштуємо для Вас.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
Акція! Знижка 70%!*
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 335 923 від 504 884
від 3 456 від 7 920 від 12 096 від 17 568 від 58 752 від 119 808

*акція діє до 1 лютого 2023 року

Замовити

24. ВЕБ-СЕРВІС "ГІС-МАПА РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ"

— онлайн-запит на установку рекламних конструкцій, а також ГІС-мапа з урахуванням всіх існуючих варіантів та форматів рекламних конструкцій у територіальній громаді. Веб-сервіс надає можливість проводити реєстрацію та облік всіх поточних рекламних конструкцій в територіальній громаді.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • подавати онлайн-заявку на установку рекламних конструкцій;
 • користуватись мапою з характеристиками рекламних об'єктів територіальної громади;
 • користуватись адміністративною частиною для керування договорами, дозволами та інше.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
Акція! Знижка 70%!*
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 335 923 від 504 884
від 3 456 від 7 920 від 12 096 від 17 568 від 58 752 від 119 808

*акція діє до 1 лютого 2023 року

Замовити

25. ВЕБ-СЕРВІС «ГІС-МАПА МАФІВ»

— сервіс, котрий дозволяє проводити реєстрацію та облік всіх поточних МАФів в територіальній громаді, робити онлайн-запит на їх установку, а також користуватись ГIС-мапою з урахуванням всіх МАФів.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • робити онлайн-заявки на установку МАФу;
 • користуватись мапою з місцями розміщення МАФів та їх характеристиками;
 • користуватись адміністративною частиною для керування договорами, дозволами та інше.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
Акція! Знижка 70%!*
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 335 923 від 504 884
від 3 456 від 7 920 від 12 096 від 17 568 від 58 752 від 119 808

*акція діє до 1 лютого 2023 року

Замовити

26. ВЕБ-ПЛАТФОРМА «СТАРШИЙ ПО БУДИНКУ ТА ОСББ»

— це платформа, завдяки якій Ви зможете надати всю необхідну інформацію щодо створення успішного ОСББ. Вже створенні ОСББ зможуть отримати кращі практики, розмістити та отримати іншу інформацію, у тому числі про ЕСКО, про кредитні ресурси, всю необхідну інформацію завдяки якій можна покращити діяльність ОСББ.

За допомогою вебсервісу можна отримати повну інформацію в в наступних розділах:
 • Теми — за допомогою розділу Ви можете дізнатись щодо основоположної інформації про діяльності ОСН, ОСББ та ОК ЖБК.
 • Кращі практики — ознайомлення з досвідом інших успішних ОСН, ОСББ та ОК ЖБК.
 • Новини — актуальні новини для ОСН, ОСББ та ОК ЖБК.
 • Програми — це можливості для залучення ресурсів для розвитку та діяльності ОСН, ОСББ та ОК ЖБК.
 • Оголошення — це місце, де Ви можете дізнатись про актуальні події діяльності ОСН, ОСББ та ОК ЖБК.
 • Бібліотека — це завжди професійно підготовлені документи діяльності ОСН, ОСББ та ОК ЖБК
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 321 408 від 482 112
Замовити

27. ВЕБ ПЛАТФОРМА «ІНТЕРАКТИВНА ЕКОЛОГІЧНА МАПА»

— веб-платформа, яка надає можливість отримати інформацію щодо сміттєзвалищ, полігонів, центрів поводження з відходами, місць збору, розміщення ТПО, промислових відходів. Користувач може отримати всю необхідну дозвільну документацію, звітність та зробити звернення щодо порушення екологічного законодавства.

Веб-сервіс надає можливість:
 • розміщення інформації щодо сміттєзвалищ, полігонів, центрів поводження з відходами, місць збору, розміщення ТПО, промислових відходів та ін.;
 • узагальнення інформації про екологічний стан регіону;
 • нанесення на мапу об’єктів природно-заповідного фонду;
 • отримати інформацію про моніторинг поверхневих водних об’єктів;
 • отримати інформацію про моніторинг атмосферного повітря;
 • отримати інформацію про підприємства-забруднювачів довкілля області;
 • отримати інформацію про корисні копалини області;
 • завантаження щотижневої моніторингової інформації, її обробку та аналіз (кратність перевищення гранично-допустимих концентрацій, побудова графіків та гістограм, використання фільтрів часового інтервалу за хімічними речовинами);
 • отримати інформацію щодо сміттєзвалищ, полігонів, центрів поводження з відходами, місць збору, розміщення ТПО, промислових відходів;
 • надсилати громадянам свої звернення з геоприв’язкою та фотоматеріалами щодо виявлених місць стихійних сміттєзвалищ;
 • забезпечувати оперативне надходження такої інформації до місцевих органів влади, які відповідають за своєчасну ліквідацію вищевказаних зон;
 • отримати інформацію щодо статусу опрацювання звернення та відповідних заходів місцевих органів влади, яка відображатиметься у персональному кабінеті користувача;
 • запровадити автоматизовану систему спостережень за станом складових довкілля.

Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)

Акція! Знижка 70%!*
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 8 553 від 19 872 від 30 240 від 44 064 від 279 936 від 419 904
від 2 880 від 6 600 від 10 080 від 14 640 від 48 960 від 99 840

*акція діє до 1 лютого 2023 року

Замовити

28. РЕЄСТР НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ — ВІДКРИТІ ДАНІ «OPEN DATA»

— вебсервіс, який надасть можливість отримати інвестиційну привабливість, підвищити індекси рейтингів з прозорості та економічний ефект за рахунок пошуку і використання даних в машинозчитуючому форматі як обов'язкових для оприлюднення матеріалів, так і будь-яких інших пакетів даних та інформації.

За допомогою вебсервісу Ви зможете досягти:
 • оприлюднення обов'язкових документів, згідно чинного законодавства;
 • розміщення пакетів даних для створення прозорості, зручності, спрощення доступу до необхідної інформації, залучення громадян у процеси діяльності, підвищення їх довіри до органів влади;
 • стимулювання розвитку економіки шляхом надання необхідних даних та інформації для малого та середнього бізнесу;
 • стимулювання розвитку інформаційної інфраструктури за рахунок використання відкритих даних у різноманітних програмних комплексах, сервісах;
 • значного підвищення швидкості та ефективності роботи Ваших підлеглих та процесів з обміну даних, необхідних для виконання своїх функціональних обов’язків, надання послуг тощо;
 • розміщення інформації у формі «відкритих даних» підвищує ефективність діяльності публічної адміністрації;
 • поліпшення якості послуг електронного урядування;
 • відкритості даних — економічного активу, що здатний створювати нову вартість, формувати новий ринок інформаційних послуг, стимулювати бізнес-активність і залучати інвестиції.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 17 107 від 34 214 від 51 321 від 68 400 від 336 960 від 505 440
Замовити

29. «ВЕЛИКІ ДАНІ ЕФЕКТИВНІСТЬ, BIG DATA»

— центральна аналітична система для отримання розвинутих великих аналітичних даних з різноманітних джерел та вебсервісів, яка забезпечує отримання своєчасної об’єктивної інформації для прийняття організаційно-управлінських рішень за кожним напрямком, проєкту. Система дозволить значно підвищити ефективність керівника, швидкість та своєчасність прийняття рішень, їх обгрунтованість, базуючись на великій кількості даних та параметрів.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • аналізувати дані з різних інформаційних систем;
 • отримувати онлайн оперативну та планову звітність;
 • ефективно планувати будь які заходи та відслідковувати їх вплив.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 67 392 від 134 784 від 202 176 від 269 568 від 336 960 від 505 440
Замовити

30. ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ

— це аналітична система для підвищення ефективності діяльності керівництва та спеціалістів різних рівнів виконавчих органів міської/районної ради, комунальних підприємств та установ, що беруть участь в плануванні, управлінні та витратах бюджетних коштів, спираючись на дані інтегрованої інформаційно-аналітичної системи та прийняття відповідних управлінських рішень, а також для забезпечення прозорості надходжень та витрат бюджетів.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • органи влади можуть підвищити якість інформування громадян про використання бюджетних коштів на своїх власних веб-сайтах;
 • забезпечення громадян України, мешканців регіону інструментами доступу до інформації та контролю щодо формування бюджету та його освоєння;
 • забезпечення керівництва та спеціалістів різних рівнів виконавчих органів міської / районної ради, комунальних підприємств та установ, що беруть участь в плануванні, управлінні та освоєнні бюджетних коштів, інтегрованою інформаційно-аналітичною системою прийняття управлінських рішень.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 8553 від 19 980 від 30 240 від 44 064 від 346 291 від 519 436
Замовити

31. ЄДИНИЙ РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

— автоматизована система збору, обліку, накопичення, оброблення, захисту, оприлюднення та надання інформації про нерухоме майно та земельні ділянки. Веб-сервіс призначений для підвищення ефективності відповідальних осіб щодо укладання договорів, контролю строків, підвищення ефективності використання майна та земельних ділянок, а також інформування громадян та потенційних інвесторів про наявні земельні та інші майнові ресурси регіону та можливість їх використання.

Веб-сервіс передбачає:
 • здійснення контролю за ефективним використанням об’єктів;
 • забезпечення реалізації управлінських рішень, відкритості та прозорості;
 • формування будь-яких звітів;
 • можливість накопичення, аналізу, поповнення, зберігання і захисту даних Реєстру та контролю за достовірністю;
 • можливість завантажувати до системи мультимедійний матеріал;
 • забезпечення систематизованого зберігання в електронному форматі даних про земельні ресурси;
 • забезпечення систематизованого зберігання в електронному форматі даних про об’єкти;
 • забезпечення вільного онлайн-доступу до наявних даних реєстру майна.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців Від 100 000 мешканців
від 20 528 від 41 056 від 61 585 від 82 080 від 404 352 від 606 528
Замовити

32. ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

— це дієвий засіб вивчення громадської думки та реагування на найактуальніші питання, які турбують громадян. Веб-сервіс створено для використання нового механізму комунікації влади та суспільства, який відповідає вимогам Закону України №577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції.

За допомогою вебсервісу Ви зможете:
 • створювати петиції; підтримати вже існуючі петиції;
 • шукати петиції за різними параметрами: за номером; пошук петицій з відповідями; петицій, які знаходяться на розгляді; петицій, по яких триває збір підписів;
 • поширювати електронні петиції за допомогою соціальних мереж;
 • переглядати перелік осіб, які підтримали кожну петицію.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 8 553 від 19 872 від 30 240 від 44 064 від 248 832 від 373 248
Замовити

33. ЦЕНТР ДОПОМОГИ ФЕРМЕРАМ ТА АГРОВИРОБНИКАМ

— це єдиний майданчик з необхідною інформацією та зворотнім зв'язком з відповідальними особами щодо питань розвитку агропромислового сектору. Завдяки веб-платформі користувач має можливість отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу, інформацією щодо державної, місцевої, міжнародної фінансової та іншої допомоги, ознайомитись з кращими практиками, нормативно-правовою базою, думками експертів, обрати матеріали та послуги, які мають позитивні відгуки.

За допомогою вебсервісу можливо:
 • надавати кваліфіковану консультативну допомогу зацікавленим особам з питань фінансової допомоги розвитку агропромислового сектору;
 • проконсультувати з інших питань в сфері агропромисловості, спрямованих на підвищення ефективності у виробництві.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 331 776 від 497 664
Замовити

34. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ КАРАНТИННИХ ВИМОГ

Мета проєкту - створити та запровадити відповідний інструмент контролю завдяки якому можливо:

 • отримання зворотнього звязку від громадян в місці отримання будь-якої послуги або зіткнення, щодо дотримання чи недотримання карантинних заходів з кожної локації по кожному об’єкту господарювання (приватний та комунальний сектор) у розрізі:
 • адреса локації недотримання карантинних заходів;
 • суб’єкт господарювання (приватний та комунальний сектор);
 • відповідальний за галузь;
 • територіально адміністративна одиниця;
 • автоматичне інформування при повідомленні про недотримання карантинних заходів відповідальних осіб та органів контролю за налаштованою ескалацією:
 • відповідальна особа суб’єкта господарювання (приватний та комунальний сектор);
 • відповідальна особа (орган контролю) територіальної адміністративної одиниці;
 • відповідальна особа (орган контролю) у громаді;
 • аналітичні дані, звіти, бенчмаркінг (порівняльний аналіз), аналіз ефективності та інша BIG DATA щодо стану дотримання карантинних заходів.
 • можливість своєчасного реагування на повідомлення щодо недотримання карантинних заходів, відслідковування трендів, розробки плану заходів щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу, відслідковування ефективності вже запроваджених заходів та виконання карантинних заходів.
Запропонована Інформаційно-комунікаційна платформа «СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ, НОРМ ТА ПРАВИЛ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ» розроблена, така що пройшла відповідне тестування та локально використовується у сфері оцінки якості послуг, та потребує лише підключення локацій та відповідальних осіб.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців Від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 27 720 від 56 736 від 83 520 від 110 880 від 572 313 від 858 470
Замовити

34. РЕЄСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Україна багата безцінними пам'ятками природи та заповідними куточками, природними ландшафтами та різномаїттям рослинного та тваринного світу.

Портал надасть можливість громадянам отримувати онлайн інформацію про території та об'єкти природно-заповідного фонду області: національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічний парк та представлятиме їх природні, наукові, правові та інші характеристики., дізнатись де розміщуються основні туристичні об’єкти, природні, археологічні, історичні, культурні та духовні пам’ятки, а також багато іншої інформації стосовно зеленого туризму і відпочинку.

Портал призначений для зацікавлених громадян, працівників владних структур регіону для використання в управлінській, екологічній, освітянській, культурологічній діяльності.

Портал може приймати активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних туристичних виставках, представляючи туристичний продукт на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Для зручного використання веб-сервісу пропонуємо також комплексне впровадження:

 • Мобільні додатки iOS та ANDROID, які орієнтовані на роботу з існуючою комп'ютерною програмою та працюватимуть з уже існуючою базою даних цієї системи.
 • Чатбот - це система, яка надає можливість мешканцям отримувати будь-яку інформацію, яка буде корисною та привабливою, дізнатись через додаток інформацію щодо об'єктів та будь-яку інформацію, який стане покроковим путівником порталу.

Базовий функціонал веб-сервісу надає можливість:
 • отримати всю інформацію щодо всіх територій об'єктів природно-заповідного фонду;
 • прокласти туристичний маршрут;
 • додатково отримати необхідну інформацію щодо супутніх послуг та інше;
 • використовувати інформаційний довідник сайту;
 • інформаційний довідник транспорту та проживання;
 • Гіс-мапа з різномаїттям шарів;
 • ознайомитись з актуальними новинами та подіями;
 • містить фотоматеріали, та відео файли с описом об'єктів природно-заповідного фонду;
 • надає можливість користувачам та іншим зацікавленим особам залишити запитання, надати пропозицію, звернутися з ініціативою та отримати зворотній зв’язок.
Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)
до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
від 10 263 від 23 846 від 36 288 від 52 876 від 290 304 від 435 456
Замовити

Веб-сервіси, електронне обладнання, технології впровадження, автором та розробником яких є компанія «БІС-СОФТ», НЕ МАЮТЬ АНАЛОГІВ ЗА КОМПЛЕКСНІСТЮ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ, ІНТУЇТИВНІСТЮ, ЕФЕКТИВНІСТЮ, ЦІНОЮ ТА ШВИДКІСТЮ ВПРОВАДЖЕННЯ.

ВАРТІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ "SMART CITY" БУДЕ РОЗРАХОВАНО ВІДПОВІДНО ДО ВАШОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Як впровадити Смарт сервіс за 24 години?

Напишіть нам або зателефонуйте
Ми надамо відповіді на Ваші питання
Заповніть Бріф (анкету)
Підготуємо розрахунки та тестові веб-сервіси
Встановимо веб-сервіси та проведемо навчання

Залишились запитання?

Ми надамо усі відповіді на питання, що у Вас залишилися.
×