fb

bissoft icon

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ "АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ":

Висока вартість ресурсів, відсутність системних, комплексних, обґрунтованих покрокових дій щодо енергозбереження, відсутність єдиної системи аналітики та контролю за споживанням ресурсів призводить до неефективного та надлишкового споживання ресурсів і витрат коштів.
Крім того впровадження системи енергоменеджменту та енергомонітрингу відповідно до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» буде обов'язковим в 2017 році.

ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ "АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ":

Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» - це платформа для щоденного моніторингу споживання енергоносіїв в бюджетних та інших установах, призначенням якої є аналіз щодо споживаємих ресурсів у розрізі кожного об'єкту (будинку), де впроваджено систему, з можливістю контролю базового рівня споживання, лімітів та інших контрольних параметрів, прогнозування споживання або економії ресурсів, відстеження фактичної економії та інших заходів.

Крім того, АІС надає можливість для формування ресурсозбережливого мислення, розміщення інформації про можливості та шляхи ресурсозбереження, джерела фінансування ресурсозберігаючих заходів, кращих практик та іншої інформації.

 • авторизовані користувачі можуть вносити інформацію про об’єкти, їх характеристики та показники споживання паливно-енергетичних ресурсів;

Модуль об’єкту:

 • назва об’єкту;
 • розміщення інформації щодо місцезнаходження об’єкту;
 • категорія об’єкту;
 • тип об’єкту;
 • загальні характеристики об’єкту;
 • технічні характеристики об’єкту;
 • кількість встановлених приладів обліку ресурсів;
 • технічні характеристики встановлених приладів обліку ресурсів;
 • фотографія об’єкту;
 • можливість інтерактивного відображення об’єкту на мапі;
 • коментарі до об’єкту.

Модуль обліку:

 • можливість автоматичного завантаження даних для налаштування системи;
 • можливість ручного та автоматизованого збору інформації з приладів обліку;
 • автоматична фіксація зовнішньої температури;
 • автоматична (ручна) фіксація температури у приміщенні;
 • формування узагальнених показників усіх видів ресурсів, як у натуральному, так і в грошовому показниках;
 • проведення повного моніторингу використання всіх видів ресурсів, що дозволяє отримати об’єктивну картину щоденного використання ресурсів та їх витрат за кожним об’єктом.

 • визначення енерговитратності та ефективності використання ресурсів по кожному об’єкту на 1 м2 та одну людину;
 • розвинута система аналітики у вигляді діаграм, графіків, таблиць зі звітами, які налаштовуються для об’єкту, напрямку та територіальної громади в цілому;

Модуль аналізу:

 • рейтингування, порівняння об’єктів за будь-якими параметрами (енерговитратності на 1 м2, 1 людину, за об’ємом споживання та ін.);
 • визначення класу енергоефективності по кожному з об’єктів та рівню системи енергоменеджменту;
 • планування витрат на ресурси;
 • розрахунок окупності та ефективності енергозаощаджуваних заходів;
 • визначення ділянок, які потребують покращення та виконання робіт з ресурсозаощадження;
 • порівняльний аналіз об’єктів за різними періодами;
 • аналіз об’єктів по питомому споживанню;
 • аналіз ефективності заходів для об’єктів.

Модуль контролю, регламенту та оповіщення:

 • інструменти контролю та оповіщення щодо дотримання контрольних параметрів (базові рівні споживання, встановлені ліміти, нормативне споживання, температура, інші параметри);
 • визначення базового рівня споживання ресурсів;
 • розрахунок лімітів;
 • розрахунок нормативного споживання;
 • відстеження дотримання встановлених регламентів;
 • автоматичне нагадування про несвоєчасне внесення щоденних показників приладів обліку;
 • автоматичне оповіщення щодо різких коливань витрат енергоресурсів;

 • контроль за дотриманням термінів запланованих заходів з ресурсозбереження;
 • контроль за ефективністю заходів з ресурсозбереження.

 • обробка та зберігання інформації;
 • створення переліку об’єктів з їх класифікацією та внесенням інформації про засоби обліку енергоресурсів у цих об’єктах;

Модуль адміністрування:

 • оцінювання, аналіз та прогнозування споживання паливно-енергетичних ресурсів на базі внесених показників з можливістю візуалізації у графіках та таблицях;
 • функції зчитування показників споживання паливно-енергетичних ресурсів з приладів обліку з можливістю налаштування під різні види приладів;
 • функції вивантаження інформації по обраним користувачем параметрам у форматах csv, .pdf, .xls або .xml;
 • електронний енергопаспорт;
 • інші інструменти та модулі системи, за допомогою яких ви зможете визначити першочерговість заходів та об’єктів для заходів з ресурсозбереження, відслідкувати ефективність їх впровадження.

Вартість за перші 12 місяців використання з урахуванням створення, налаштування та навчання (грн)

до 10 000 мешканців до 20 000 мешканців до 30 000 мешканців до 50 000 мешканців від 50 000 мешканців понад 100 000 мешканців
1 пакет - базовий - від 22 грн за 1 об'єкт за місяць
2 пакет - розширений - від 42 грн до 84 грн за 1 об'єкт за місяць
3 пакет - індивідуальний - згідно Ваших вимог
Апаратна частина для дистанційного зняття/передачі даних від 2073 грн в залежності від наявних приладів обліку та інших параметрів
Замовити

Додаткові послуги (входять до вартості):

 • обробка та зберігання інформації;
 • створення сутностей згідно організаційній структурі: об’єкт - напрямок - підприємство в цілому, комплексні системи: котельня - споживач, водонасосна - споживач, зовнішнє освітлення, інше;
 • налаштування системи, внесення вихідних даних, наповнення;
 • створення кабінетів (за ролями);
 • використання авторських інструментів контролю, аналітики, статистики, візуалізації, автоматизації процесів;
 • створення повноцінно функціонуючої організаційно–виконавчої структури енергоменеджменту без збільшення кількості персоналу;
 • навчання та відпрацювання системи мотивації для кожного енергоменеджеру;

 • допомога у розробці та впровадженні Програми дій зі сталого енергетичного розвитку та ресурсоефективності;
 • технічна підтримка;
 • постійне вдосконалення та розвиток системи

Результати впровадження:

 • створена система енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001: 2018;
 • створена та впроваджена автоматизована система енергомоніторингу АІС «ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ»;
 • можливість економії не менш ніж 15% у порівнянні з використанням ресурсів за попередні періоди.

Як впровадити Смарт сервіс за 24 години?

Напишіть нам або зателефонуйте
Ми надамо відповіді на Ваші питання
Заповніть Бріф (анкету)
Підготуємо розрахунки та тестові веб-сервіси
Встановимо веб-сервіси та проведемо навчання

Залишились запитання?

Ми надамо усі відповіді на питання, що у Вас залишилися.
×